اخبار

جلسه ستاد مبارزه بامواد مخدر با حضور فرماندار و مسئولین دستگاهای ذیربط درسنقروکلیایی برگزار شد.


جلسه شورای مهارت با حضور فرماندارسنقرو کلیایی، مدیرکل فنی و حرفه ای استان کرمانشاه و سایر مسئولین ذیربط در سنقرو کلیایی برگزار گردید.

جلسه بررسی مشکلات حوزه بهداشت و درمان سنقرو کلیایی با حضور فرماندار، معاونین دانشگاه علوم پزشکی و معاون مدیرکل اجتماعی استانداری کرمانشاه در محل بیمارستان...

سالن های ورزشی کشتی ، بوکس و ورزشهای رزمی با حضو فرماندار سنقرو کلیایی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولین و ورزشکاران افتتاح گردید.

جلسه پدافند غیرعامل با حضور معاون فرماندارسنقرو کلیایی و مسئولین دستگاههای ذیربط درسنقرو کلیایی برگزار شد.

جلسه شورای اداری با حضورفرماندارسنقروکلیایی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و سایر مدیران کل و معاونین ادارات کل استان و مسئولین شهرستان در خصوص بررسی...


مشکلات روستای حبشی با حضور فرماندارسنقروکلیایی، نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولین دستگاه های اجرایی درمسجد روستا مورد بررسی قرارگرفت.
اوقات شرعی
آب و هوا