نسخه آزمایشی

بازدید استاندار کرمانشاه ، نماینده مجلس در شورای اسلامی و فرماندار سرپل ذهاب از مراکز مختلف خدمات دهی ستادها و ارگان ها

در این بازدید وضعیت شهرک صنعتی ، روند خدمات دهی بانک ها و ستادهای معین بنیاد مسکن مورد ارزیابی قرار گرفت


استاندار کرمانشاه ، نماینده مجلس در شورای اسلامی و فرماندار سرپل ذهاب در روز چهارشنبه طی بازدیدی از مراکز مختلف خدمات دهی به مردم زلزله زده ی سرپل ذهاب، شهرک صنعتی ،بانک های عامل و ....در جریان آخرین برآوردها و اقدامات صورت گرفته در شهرستان قرار گرفتنداوقات شرعی
آب و هوا