در سالن اجتماعات فرمانداری سرپل ذهاب :

جلسه بررسی خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره) و اداره امور مالیاتی در چشم انداز آینده سرپل ذهاب


این جلسه با حضور دکتر تجری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ،جمالی نیا فرماندار سرپل ذهاب ،مدیران کل و روسای دستگاههای شهرستان برگزار شد

روز شنبه مورخ 96/12/19 جلسه بررسی خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره) و اداره امور مالیاتی در چشم انداز آینده سرپل ذهاب  با حضور دکتر تجری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ،جمالی نیا فرماندار سرپل ذهاب ،مدیران کل و روسای دستگاههای شهرستان در سالن اجتماعات فرماندارری سرپل ذهاب برگزار شد .اوقات شرعی
آب و هوا