اکبر سنجابی فرماندار سرپل ذهاب از اجرای عملیات زیرسازی و قیرپاشی جاده منتهی به بازارچه تیله کوه به عرض 8 متر و طول 1200 متر خبر داد .

تلاش برای تکمیل زیرساخت های بازارچه تیله کوه در راستای «توسعه صادرات » از مسیر این بازارچه


پیش بینی میشود در صورت مساعد بودن وضعیت جوی تا 15 روز آینده آسفالت پروژه مذکور به اتمام برسد

اکبر سنجابی فرماندار سرپل ذهاب :

از اجرای عملیات زیرسازی و قیرپاشی جاده منتهی به بازارچه تیله کوه به عرض 8 متر و طول 1200 متر خبر داد .

عملیات زیرسازی جاده منتهی به بازارچه مرزی تیله کوه به عرض 8متر و طول1200متر به پایان رسیده است و طی دو روز گذشته عملیات قیرپاشی مسیر جهت اجرای آسفالت صورت گرفته و از روز شنبه مورخه 96/8/20 ماشین آلات پخش آسفالت در محل مستقر و پیش بینی میشود در صورت مساعد بودن وضعیت جوی تا 15روز آینده آسفالت پروژه مذکور به اتمام خواهد رسید.

فرماندار سرپل ذهاب تاکید کرد بازارچه تیله کوه قابلیت های توسعه صادرات را دارد و بدین منظور بایدبا همکاری مسئولین مربوطه زیرساخت های اولیه صادرات در این بازارچه احداث گردد.اوقات شرعی
آب و هوا