اخبار
این جلسه پیرامون برنامه ریزی و هماهنگی برداشت محصول غلات شهرستان برگزار گردید و دیدگاههای مطروحه به منظور بهره وری بیشتر و تسهیل امر برداشت مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه اهم برنامه های فرهنگی و اجتماعی هفته جوان در حوزه های ورزشی و جوانان عنوان گردید و هماهنگی های لازم جهت گرامیداشت هفته جوان و تقدیر از جوانان برتر انجام شد.


اوقات شرعی
آب و هوا