سرپرست فرمانداری ثلاث باباجاني

صادق خدادادی

رزومه کاری:

تلفن ثابت:

4672-4530

فکس:

4672-4530آب و هوای ثلاث باباجانی