نسخه آزمایشیسیمای شهرستان ثلاث باباجانی

الف- سیمای شهرستان

1. اقلیم و سرزمین

- وسعت: 1418 كيلومتر مربع معادل 7/5 درصد مساحت استان.

- موقعيت: از شمال به شهرستان پاوه، از شرق به شهرستان جوانرود، از غرب به شهرستان قصرشیرین و کشور عراق و از جنوب به شهرستان سرپل ذهاب.

- تقسيمات: 2 بخش مرکزی و ازگله، 2 شهر شامل: تازه آباد و ازگله و 4 دهستان (زمکان، دشت­حر، خانه­شور، و ازگله)، 161روستای داراي سكنه و 42 روستای خالي از سكنه.

- اقليم: آب و هوای سرد و گرمسیری.

 

2. پیشینه:

- مشاهير: 1- مولوی تایجوزی، 2- فانی خانه شوری، 3- خانای قبادی.

- آثار تاریخی وجاذبه هاي گردشگری: 1- چشمه ریزه، 2- باغات سیدخان، 3- سراب کانی سفر، 4- سراب             هلول، 4- سراب شیان، 5- شهر تاریخی درنه.

- صنایع دستی: گیوه بافی، قالی بافی، گلیم بافی.

 

3. جمعیت و نیروی انسانی:

- جمعیت: 35219  نفر معادل 98/1 درصد جمعیت استان.

- توزيع مكاني جمعيت:37 درصد جمعيت شهري و 63 درصد جمعيت روستايي.

_ توزیع جنسیتی جمعیت: 5/50 درصد مردان 5/49 درصد جمعیت زنان.

_ تراکم جمعیت: 25 نفر در هر کیلومترمربع.

- خانوار: 9270 خانوار با بعد(ميانگين) 37/4 نفر در هر خانوار.

- اشتغال: نرخ اشتغال 4/75 درصد و توزيع اشتغال: صنعت و معدن (3/12 درصد)، کشاورزی (5/54 درصد)، خدمات (2/33 درصد).

 

4.. امور اجتماعی و فرهنگی :

 

- باسوادی: نرخ 72 درصد.

- آموزش مقدماتی: 6210 نفر دانش آموز و 157 مدرسه، 390 كلاس درس.

- آموزش عالی: 180 دانشجو و 1 دانشگاه و موسسه آموزش عالي.

- بهداشت و درمان: 5 مرکز بهداشتی درمانی، 0 بیمارستان، 0 تخت بيمارستاني كه به ازاي هر 0 نفر يك تخت و 8  نفر پزشك عمومي و متخصص كه به ازاي هر   4402 نفر يك پزشك، 33 خانه بهداشت روستايي.

- كتابخانه ها: 3 كتابخانه با 36000 كتاب.

- حمايتهاي اجتماعي: تعداد 5800 نفر مددجو تحت پوشش كميته امداد و 4500 نفر تحت پوشش بهزيستي.

 

5. امور اقتصادی و تولیدی:

-  کشاورزی و دامپروري

-  كشت زراعي: 23969 هكتار سطح زير كشت و توليد 31 هزار تُن سالانه شامل: گندم، جو و نخود.

-  كشت باغي: 1030 هكتار سطح زير كشت و توليد 1/7 هزار تن سالانه شامل: سیب، توت و گردو.

-        دامپروري: توليد فراورده هاي دامي به ميزان 19 هزار تن سالانه شامل: گوشت قرمز، شیر.

-        شیلات: 7 استخر با مساحت 10000 متر مربع و توليد _ تن سالانه. (میزان تولید متغیر است)

-    صنعت: 8 واحد صنعتي فعال با ششصد ميليارد ريال و اشتغال 103 نفر شامل: کارخانه شستشوی شن و ماسه، کارخانه آسفالت، بتن معمولی، پل استایلر

-         معدن: 1 معدن فعال با سرمايه گذاري 15 ميليارد ريال و  با اشتغال 6 نفر و شامل: برداشت سنگ لاشۀ سفید کوهی.

-         تجارت: صادرات 482832887 به ارزش  57870092 ریال واردات صفر  به ارزش صفر.

 

6 . امور فنی و زیربنایی:

- راه : 621كيلومتر راه و 106 كيلومتر جاده فرعي، صفر كيلومتر جاده اصلي و صفر كيلومتر بزرگراه .

- راه روستايي: 145 كيلومتر جاده روستايي آسفالته و 273 كيلومتر جاده روستايي شوسه.

. امور اجتماعی و فرهنگی :

- باسوادی: نرخ 72 درصد.

- آموزش مقدماتی: 6210 نفر دانش آموز و 157 مدرسه، 390 كلاس درس.

- آموزش عالی: 180 دانشجو و 1 دانشگاه و موسسه آموزش عالي.

- بهداشت و درمان: 5 مرکز بهداشتی درمانی، 0 بیمارستان، 0 تخت بيمارستاني كه به ازاي هر 0 نفر يك تخت و 8  نفر پزشك عمومي و متخصص كه به ازاي هر   4402 نفر يك پزشك، 33 خانه بهداشت روستايي.

- كتابخانه ها: 3 كتابخانه با 36000 كتاب.

- حمايتهاي اجتماعي: تعداد 5800 نفر مددجو تحت پوشش كميته امداد و 4500 نفر تحت پوشش بهزيستي.

 

5. امور اقتصادی و تولیدی:

-  کشاورزی و دامپروري

-  كشت زراعي: 23969 هكتار سطح زير كشت و توليد 31 هزار تُن سالانه شامل: گندم، جو و نخود.

-  كشت باغي: 1030 هكتار سطح زير كشت و توليد 1/7 هزار تن سالانه شامل: سیب، توت و گردو.

-        دامپروري: توليد فراورده هاي دامي به ميزان 19 هزار تن سالانه شامل: گوشت قرمز، شیر.

-        شیلات: 7 استخر با مساحت 10000 متر مربع و توليد _ تن سالانه. (میزان تولید متغیر است)

-    صنعت: 8 واحد صنعتي فعال با ششصد ميليارد ريال و اشتغال 103 نفر شامل: کارخانه شستشوی شن و ماسه، کارخانه آسفالت، بتن معمولی، پل استایلر

-         معدن: 1 معدن فعال با سرمايه گذاري 15 ميليارد ريال و  با اشتغال 6 نفر و شامل: برداشت سنگ لاشۀ سفید کوهی.

-         تجارت: صادرات 482832887 به ارزش  57870092 ریال واردات صفر  به ارزش صفر.

 

6 . امور فنی و زیربنایی:

- راه : 621كيلومتر راه و 106 كيلومتر جاده فرعي، صفر كيلومتر جاده اصلي و صفر كيلومتر بزرگراه .

- راه روستايي: 145 كيلومتر جاده روستايي آسفالته و 273 كيلومتر جاده روستايي شوسه.- تعداد مسكن شهري و روستايي: 4411 واحد مسكن شهري و 4859 واحد مسكن روستايي.

 گاز :  5100 انشعاب گاز شهري و 1250 انشعاب گاز روستايي.

- آب : 5120 انشعاب آب آشاميدني شهري و 5450 انشعاب آب آشاميدني روستايي.

- تعداد انشعابات برق: 6286 انشعاب برق شهري و 6318 انشعاب برق روستايي.

- ارتباطات: 7900 تلفن ثابت با 75/27 درصد ضريب نفوذ، تلفن همراه با 14درصد ضريب نفوذ و 35 درصد ضريب نفوذ اينترنت.

 

7. امور سياسي و امنيتي:

-        فرماندار: جناب آقاي صادق خدادادی از تاريخ 08/11/1396 تاکنون.

-        امام جمعه: جناب آقای ماموستا احمد شیخی از تاريخ 01/01/1359 تاکنون.

-        نماينده مجلس شوراي اسلامي: جناب آقاي شهاب نادری در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از تاریخ 14/05/1395 تاکنون.  

-         ايثارگران: 136شهيد، 187جانباز، 0  آزاده و 1500 رزمنده دفاع مقدس.

 

-         دين و مذهب: 90 درصد مسلمان ( 5 درصد شيعه و 95 درصد اهل تسنن).و 10 درصد اهل حق

-         فرق: فرق اهل حق

-         احزاب و طيف هاي سياسي: مجمع اصلاح طلبان شهرستان ثلاث باباجانی.

-         انتخابات: 86 درصد از واجدین شرایط در انتخابات مشاركت داشته باشند و نتيجه آخرين انتخابات 75 درصد به آقای دکتر حسن روحانی رأی دادند.فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای ثلاث باباجانی