بانک اطلاعات شهرستان

الف- سیمای شهرستان 1. اقلیم و سرزمین - وسعت: 1418 كيلومتر مربع معادل 7/5 درصد مساحت استان. -...

فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای ثلاث باباجانی