ارتباط با ما

شماره های داخلی دفاتر فرمانداری

 

ردیف

 

نام واحد 

کد واحد

شماره داخلی

مسئول واحد

1

 فرماندار

  105

 آقای علی اکبر اکبری

2

معاون فرماندار

  105  آقای حجت اله  امیری

3

بخشدار مرکزی

 

113 مستقیم 2663

آقای علیرضا رستمی

4

روابط عمومی

 

115 مستقیم 2739

آقای عثمان نصیری

5

 حراست

 

116

آقای علیرضا رضایی

6

اداری و مالی

 

102

خانم  نگین رسولی 

7

سیاسی انتظامی

 

112

آقای اسماعیل قلقله ئی

8

دفتر فرماندار

 

105

آقای محمود امیری

9

شهری و روستایی

 

123

آقای انور محمدی

10

عمران

 

111

آقای اسماعیل قلقله ئی - خانم بهاره دارابی

11

فناوری اطلاعات

 

114

خانم روناک صیدی

12

دبیرخانه فرمانداری 

 

109 - مستقیم 2100

خانم رعنا محمودی

13

 رسیدگی به شکایت

 

107

آقای کهزاد رستمی

14

مشاور جوان

 

110

 عثمان نصیری
15

آبدر خانه

 

126

آقای مرادی - آقای عارفی

16

  انتظامات

 

125

آقای بیات

17

 سیاسی انتظامی    

 آقای منصور محمدی

18

 

 

   

19

 

 

   

20

 

 

   

 

 

 

21

تلفن های مستقیم دفتر فرماندار 

4531-4530

 

 

 

22

تلفن های مستقیم فرمانداری  

2739-4594-2177-2777

23

فاکس

- 2100

 

ارتباط با روابط عمومی فرمانداری و ارجاع نظرات شما به شخص فرماندار از طریق شماره

تلفن
2739  0832672

فکس08326722739

ملاقات حضوری با فرماندار نیز در روزهای دوشنبه هر هفته انجام می گیرد.فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای ثلاث باباجانی