نسخه آزمایشی

باحضور فرماندار وماموستا قادری امام جمعه پاوه

کلنگ زنی بازسازی سومین مسجد در روستای میدان نمک بخش مرکزی شهرستان ثلاث باباجانی توسط ستاد وحدت پاوه


بازسازی سومین مسجد در روستای میدان نمک بخش مرکزی شهرستان ثلاث باباجانی توسط ستاد وحدت پاوه با حضور ماموستا ملا قادر قادری امام جمعه شهرستان پاوه ،خدادادی فرماندار شهرستان ثلاث باباجانی،روحانیون و اهالی منطقه کلنگ زنی شد

بازسازی سومین مسجد در روستای میدان نمک بخش مرکزی شهرستان ثلاث باباجانی توسط ستاد وحدت پاوه با حضور ماموستا ملا قادر قادری امام جمعه شهرستان پاوه ،خدادادی فرماندار شهرستان ثلاث باباجانی،روحانیون و اهالی منطقه کلنگ زنی شد
در این مراسم ماموستا ملا قادر قادری و خدادادی فرماندار شهرستان سخنانی ایراد نمودندفرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای ثلاث باباجانی