به مناسبت روز جهانی کودک

مسابقات نقاشی در کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان شهرستان ثلاث باباجانی برگزار شد


با حضور اکبری فرماندار شهرستان ثلاث باباجانی و مسئولین به مناسبت روز جهانی کودک مسابقه نقاشی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان شهرستان برگزارشد

با حضور اکبری فرماندار شهرستان ثلاث باباجانی و مسئولین به مناسبت روز جهانی کودک مسابقه نقاشی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان  شهرستان برگزارشد

 

لازم به ذکر است آثار دستی و تابلوهای اعضای کانون پرورش فکری که با استفاده از ظروف دور ریختنی تهیه شده به به نمایش گذاشته شد و همچنین از نفرات برتر تجلیل شد

 فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای ثلاث باباجانی