باحضور فرماندار ومسئولین

جلسه پیگیری مشکلات سامانه گرمسیری وطرح آبرسانی مامیشان برگزارشد


این جلسه با حضور اکبری فرماندار شهرستان ثلاث باباجانی، رستمی بخشدار مرکزی، احمدی دادستان شهرستان، سرهنگ محمدی فرمانده انتظامی شهرستان، رستمی مدیر راهداری و حمل ونقل جاده ای ،امیری رئیس محیط زیست، مهندس حیدری معاون اجرایی طرح و مهندسان پروژه برگزار شد.

این جلسه با حضور اکبری فرماندار شهرستان ثلاث باباجانی، رستمی بخشدار مرکزی، احمدی دادستان شهرستان، سرهنگ محمدی فرمانده انتظامی شهرستان، رستمی مدیر راهداری و حمل ونقل جاده ای ،امیری رئیس محیط زیست، مهندس حیدری معاون اجرایی طرح و مهندسان پروژه برگزار شد.

در این جلسه ابتدا مهندس حیدری معاون اجرایی طرح گزارشی از اقدامات را مطرح کرد

ایشان از همکاری و تلاش های فرماندار و مسئولین و مردم منطقه در اجرای این طرح و نیزاز اتمام آبرسانی به 35روستااز طریق انتقال آب مامیشان خبر داد همچنین گزارشی از فعالیتهای کارفرما در حوزه راه را ارائه داد

اکبری فرماندار شهرستان ثلاث باباجانی ضمن تقدیر از کارفرماو پیمانکار این طرح و به همکاری و هماهنگی مسئولین با توجه به مراحل پایانی پروژه مذکور تاکید کرد

 

اکبری در این جلسه از اجرای طرح انتقال آب رسانی مامیشان ابراز رضایت کرد واز اضافه کردن آبرسانی از طریق مخزن جدید به روستای کلاه سیاه تقدیر وتشکر کرد واز مسئولین بخصوص آبفای روستایی خواست در واگذاری پروژه مامیشان اهتمام ورزند.

 

در این جلسه دادستان ومسئولین نیز سخنانی را بیان کردند

 فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای ثلاث باباجانی