نسخه آزمایشی

بازدید فرماندار به همراه اعضای شورای تامین شهرستان صحنه با مدیرجهاد کشاورزی ازمراکز خریدگندم وکلزاوهمچنین طرح های شبکه آبیاری دشت چمچمال ومزارع کشاورزی

بازدید فرماندار به همراه اعضای شورای تامین شهرستان صحنه با مدیرجهاد کشاورزی ازمراکز خریدگندم وکلزاوهمچنین طرح های شبکه آبیاری دشت چمچمال ومزارع کشاورزی

 

 

 

 فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا