نسخه آزمایشی

فرماندار صحنه: طرح های سازندگی باعث هدفمند کردن اوقات فراغت جوانان است

طرح های سازندگی باعث هدفمند کردن اوقات فراغت جوانان است


فرماندار شهرستان صحنه گفت : هر فرمانی که مقام معظم رهبری صادر نمودند در واقع ژرف اندیشی ایشان به نیاز های روز ما می باشد.

 

 

نورالدین فرزادی پور در جلسه ستاد پشتیبانی اردوهای طرح هجرت سه عنوان کرد : هر فرمانی که مقام معظم رهبری صادر نمودند در واقع ژرف اندیشی ایشان به نیاز های روز ما می باشد.

 

وی در ادامه با بیان اینکه طرح های سازندگی باعث هدفمند کردن اوقات فراغت جوانان است .

 

فرزادی پور خاطر نشان کرد: در اجرای کار طرح هجرت باید از استادکار های ماهر استفاده شود که بازدهی کار ما بالا رود.

 

فرماندار شهرستان صحنه گفت: طرح هجرت ۳ از ابتدای اجرای خود تاکنون خدمات بسیاری را در سطح کشور استان و شهرستان داشته است.اوقات شرعی
آب و هوا