نسخه آزمایشی

جلسه سرپرست فرمانداری صحنه با بانکهای شهرستان در محل سالن جلسات فرماناری برگزار شد.

جلسه سرپرست فرمانداری شهرستان با مسئولان بانکی

جلسه شورای بانکهای شهرستان صحنه به ریاست نورالدین فرزادی پور سرپرست فرمانداری شهرستان وبا حضور جمعی از مسوولین دستگاههای اجرایی وروسای بانکهای شهرستان صحنه در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد . در این جلسه فرزادی پور با اشاره به اهمیت ونقش بانکها در توسعه شهرستان اظهار داشت : نقش بانکها در توسعه شهرستان یک نقش بی بدیل است و در واقع بانکها موتور محرکه سرمایه گذاری شهرستان هستند . وی در ادامه افزود : با توجه به نیاز شهرستان صحنه به توسعه ، نقش بانکها وتاثیر گذاری آنها بر روی توسعه شهرستان بویژه بخشهای مختلف کشاورزی ،صنعت و...بسیار زیاد می باشد.

 

سرپرست فرمانداری صحنه در ادامه افزود : بانکها باید با مردم ودستگاههای اجرایی شهرستان تعامل وهمکاری خوبی داشته باشند وضمن حذف موارد بروکراسی پیچیده اداری و با رعایت ضوابط ومقررات در جهت رفع مشکلات مردم و پیشرفت وتوسعه شهرستان حرکت کنند . وی  اظهار کرد: تامین منابع مالی برای افراد، شرکت ها و سرمایه گذاران به عهده بانکهای عامل است.

نورالدین فرزادی پور ، اولویت و دغدغه اصلی مسوولان شهرستان را حل مشکلات بیکاری و ایجاد اشتغال دانست و گفت: این مهم با همدلی، همفکری، ارتباط مسوولان و پاسخگویی منطقی به مردم میسر می شود.

 

در پایان پس از بحث وتبادل نظر در خصوص موضوع جلسه مقرر شد بانکهای عامل پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی با توجه به دستورالعمل صندوق ، افراد متقاضی تسهیلات را راهنمایی و جهت بهره مند شدن شهرستان از اعتبارات صندوق وبمنظور توسعه سرمایه گذاری در بخش تولید و ایجاد اشتغال پایدار در خصوص پرداخت تسهیلات از محل اعتبارات صندوق به متقاضیان طبق ضوابط ، کمال همکاری و مساعدت را داشته باشند . 

تسریع در پرداخت تسهیلات به افراد معرفی شده از سوی کمیته امداد و بهزیستی  توسط بانکها ، تسریع در تشکیل پرونده و معرفی متقاضیان به صندوق توسعه ملی توسط بانکها جهت اخذ تائیدیه به دلیل محدودیت زمانی پرداخت تسهیلات و... از دیگر مصوبات این جلسه بود .اوقات شرعی
آب و هوا