نسخه آزمایشیتودیع و معارفه رئیس تامین اجتماعی صحنه برگزار شد

‍ تودیع و معارفه رئیس تأمین اجتماعی شعبه صحنه برگزار شد.

 

"اسکندر کاکایی" رئیس تامین اجتماعی شعبه صحنه معرفی و "کرم باقری پور " رئیس سابق تامین اجتماعی شعبه صحنه تودیع شد.

 

مراسم تودیع و معارفه رئیس تامین اجتماعی  صحنه با حضور "نورالدین فرزادی پور " فرماندار و "قاسمی " مدیر کل تأمین اجتماعی استان در محل فرمانداري برگزار شد.

 

فرماندار صحنه عنوان کرد: تامین اجتماعی نهادی است با فعالیت کار و جامعه هدف گسترده که در راستاي هدف اصلی دولت یعنی تحقق عدالت اجتماعی و حمایت و پشتیبانی از اقشار محروم و کم درآمد جامعه و صنعتگران وفعالان اقتصادی فعالیت می نماید.

وی افزود در 6ماهه دوم سال 96نسبت به سال 95 تعدادبیمه شدگان تامین اجتماعی 4%رشد داشته واز نیمه دوم سال 96تاپایان خرداد 95 این رشد به 6%رسیده که نوید بخش نتیجه اقدامات کار گروه اشتغال شهرستان در ایجاد مشاغل  جدید و کاهش بیکاری است که امیداست با استمرار این روند در پایان سال 97 در رفع بخشی از  بیکاری جوانان جویای کار به اهداف تعین شده نزدیکتر بشیم

در پایان "فرزادی پور" فرماندار شهرستان صحنه ضمن اعلام رضایت و تشکراز عملکرد رئیس سابق تامین اجتماعی شعبه صحنه برای مدیر جدید شعبه تامین اجتماعی صحنه آرزوی توفیق خدمتگذاری را کرد.اوقات شرعی
آب و هوا