کارکنان فرمانداری روانسر و بخشداری های تابعه

شماره های داخلی دفاتر فرمانداری  

 

نام واحد

شماره داخلی

مسئول واحد

 

 

فرماندار

12

حسین ویسمرادی

 

 

معاون فرماندار

12

بساطعلی نوری

 

 

 دفتر فرماندار

12

توفیق احمدی

 

 

کارشناس امور هماهنگی و پیگیری

12

احسان حق پناه

 

 

روابط عمومی                                      

13

یوسف فتاحی

 

 

کارشناس فناوری اطلاعات

13

عبدالباسط فتاحی

 

 

حراست

14

سعید نادرپور

 

 

کارشناس امنیتی انتظامی

15

هاجر اسمائی

 

 

کارشناس سیاسی انتخابات

15

حدیث مرادی

 

 

امور شهر و روستا و انتخابات ، ارزیابی عملکرد و بررسی شکایات 

16

 قهرمان محمدی

 

 

ستاد بحران 

16

پژمان مظفری

 

 

اشتغال و سرمایه گذاری ، منابع طبیعی

17

خدیجه جشن پرووکانی

 

 

عمران و بودجه

18

 شهرام محمدی

 

 

کارشناس مسئول برنامه ریزی و امور عمرانی ، آرد و نان ، یارانه

19

عباس رحمانی

 

 

کارشناس برنامه ریزی 

20

سرگل مرادی

 

 

 اداری و مالی

 21  امیر عظیمی

 

 

امور بانوان

23

شیوا احمدی

 

 

مشاور جوان فرماندار

23

حمیرا احمدی

 

 

بخشداری مرکزی

22

حسن بهرامی

 

 

کارشناس امور شوراها و دهستانها

24

فرهاد محمودی

 

 

عمران بخشداری

24

سحر پیرخضری

 

 

امورمالی دهیاریها

25

دارابی 

 

 

دبیرخانه فرمانداری

26

نامدار رستمی

 

 

امور شوراها و دهستان ها بخش مرکزی

انتظامات

30

27

عبدالله رضایی

 

 

بخشداری شاهو

46282120-

فریق محمودی

 

 

کارشناس امور اجتماعی و شوراها بخشداری شاهو

46282737

محمدنظیر مرادی

 

 

فاکس فرمانداری  46523999  

 

 

تلفن های مستقیم فرمانداری  

3803-3899

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

اوقات شرعی
آب و هوا