کارکنان فرمانداری روانسر و بخشداری های تابعه

شماره های داخلی دفاتر فرمانداری  

توفیق احمدی

 

نام واحد

شماره داخلی

مسئول واحد

 

 

فرماندار

12

سعدی مصطفی زاده

 

 

معاون عمرانی و برنامه ریزی فرماندار

29

حسن بهرامی

 

 

معاون سیاسی ، امنیتی ، اجتماعی

 

دفتر فرماندار

13

 

12

پزمان امجدیان 

 

محمد نظیر مرادی

 

 

       
      

 

 

 

حراست

14

باتمانی

 

 

کارشناس امنیتی انتظامی

15

هاجر اسمائی

 

 

کارشناس سیاسی انتخابات

15

محمدامین کرمی

 

 

   

 

 

 

ستاد بحران و کارپرداز

اداری و مالی

16

16

پژمان مظفری

امیر عظیمی

 

 

اشتغال و سرمایه گذاری 

امور شهر و روستا و انتخابات ، ارزیابی عملکرد و بررسی شکایات 

17

18

سرگل مرادی

قهرمان محمدی

 

 

عمران

19

 احسان حق پناه

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی

کارشناس مسئول برنامه ریزی و امور عمرانی ، آرد و نان ، یارانه

انتخابات ، کارگروه سلامت

فناوری اطلاعات 

20

20

21

21

یوسف فتاحی

عباس رحمانی

فرهاد محمودی

عبدالباسط فتاحی

 

 

 

   

 

 

امور بانوان و امور اجتماعی و فرهنگی

23

شیوا احمدی

 

 

 

 

 

 

 

بخشداری مرکزی

22

علی احمد احمدی

 

 

کارشناس امور شوراها و دهستانها

24

----

 

 

عمران بخشداری

24

سحر پیرخضری

 

 

امورمالی دهیاریها

25

دارابی 

 

 

دبیرخانه فرمانداری

 

26

نامدار رستمی

 

 

دفتر بخشداری مرکزی

انتظامات

  

 

 

بخشداری شاهو

46282120-

فریق محمودی

 

 

کارشناس امور اجتماعی و شوراها بخشداری شاهو

46282737

 

 

 

فاکس فرمانداری  46523999  

 

 

تلفن های مستقیم فرمانداری  

3803-3899

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

اوقات شرعی
آب و هوا