فرماندار روانسر

حسین ویسمرادی

رزومه کاری:

9سال دهدار و كاشناس امور روستايي و شهري جوانرود

4سال معاون فرماندار مريوان

4سال فرماندار شهرستان كامياران

7سال كارشناس دفترسياسي وامور شهري استانداري سنندج.

2سال معاون امور اجتماعي وفرهنگي

قريب به 3سال فرماندار شهرستان روانسر

تلفن ثابت:

8346527222

فکس:

8346523999آب و هوای روانسر