نسخه آزمایشیمعاون فرماندار روانسر: آموزش وپرورش نقش مهمی در پیشرفت و توسعه جوامع دارد .


زنگ شوراهای آموزش وپرورش در مدارس روانسر نواخته شد

زنگ شوراهای آموزش وپرورش در مدارس روانسر نواخته شد

در اولین روز از هفته شوراهای آموزش وپرورش ( 24 تا 30دی ) در آئینی با حضور مسئولان ، اولیا ومرببان «زنگ شورای آموزش وپرورش» بصورت نمادین در دبیرستان دوره اول شهدای شهر روانسر نواخته شد .

معاون فرماندار شهرستان روانسر در این مراسم گفت: هفته شوراهای آموزش و پرورش فرصت مناسبی برای جلب همکاری ادارات و ارگان ها و نیزهمفکری اولیاء و مربیان در امور مدارس است.

بساطعلی نوری افزود :آموزش وپرورش با تربیت نیروی انسانی و ارائه آموزش های مختلف نقش مهمی در پیشرفت و توسعه جوامع دارد .

وی با اشاره به اهمیت مصوبات شورای آموزش و پرورش ادامه داد،مصوبات شورای آموزش وپرورش برای تمامی دستگاههای دولتی در حد توان و اختیارات  آنان و در راستای قانون لازم اجراست .

مدیر آموزش وپرورش شهرستان روانسر در این آئین با تبریک سالروز تصویب قانون تشکیل شوراهای آموزش وپرورش گفت: شوراهای آموزش وپرورش به منظور بهره گیری از مشارکت ادارات و ارگان ها و نیز فراهم نمودن زمینه حضور صاحب نظران تعلیم وتربیت و اولیا دانش آموزان در فرایند آموزش و پرورش ایجاد شده است .

عثمان ویسی افزود :آموزش وپرورش این شهرستان با همکاری مسئولان ، اولیا ومربیان برنامه های آموزشی، علمی ، پژوهشی ، ورزشی ،فرهنگی و هنری را در سطح مدارس برگزارکرده است .

وی در ادامه با اشاره به فعالیت های شورای آموزش وپرورش این شهرستان در سال 96 گفت :از فرودین ماه 96تاکنون از  81مصوبه شورای آموزش وپرورش 71 مصوبه آن اجرا شد و مابقی در دست اجراست .

 

 

 اوقات شرعی
آب و هوا