فرماندار روانسر: پدافند غیرعامل یکی از اهرم های بسیار قوی در ارتباط با بازدارندگی است


فرماندار شهرستان روانسر گفت: امروز پدافند غیرعامل یکی از عوامل و اهرم های بسیار قوی در ارتباط با بازدارندگی است.

 

حسین ویسمرادی در کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل این شهرستان افزود: همه کشورهای دنیا برای این موضوع برنامه های مدونی برنامه ریزی کرده اند.
 وی تصریح کرد: ما باید طوری برنامه ریزی کنیم که پدافند غیرعامل را در زندگی و لایه های مختلف جامعه نهادینه کنیم.
فرماندار روانسر ادامه داد: پدافند غیر عامل در همه ابعاد زندگی و زمینه های عمرانی، فرهنگی، امنیتی، اجتماعی، آب، مواد غذایی، دام و کشاورزی و محیط زیست زندگی گسترده شده است و نوعی برنامه ریزی پیش بینی و پیشگیری در برابر تهدیدات و کاهش خطرات زندگی است

ویسمرادی ادامه داد: دانستن اصول پدافند غیرعامل بسیار مهم و ضروری است چرا که با رعایت این اصل مهم تهدیدات احتمالی دشمنان و خسارتهای ناشی از بلایای طبیعی کاهش می یابد.

 

وی گفت: رعایت این مهم  موجب ارتقای پایداری ملی، افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی و غیر نظامی دشمن خواهد بود.اوقات شرعی
آب و هوا