فرماندار روانسر در سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه: مواد مخدر مشکلات سیاسی و اقتصادی را برای کشور ایجاد می کند


فرماندار شهرستان روانسر گفت: اعتیاد جوانان به مواد مخدر دو مشکل عمده را در حوزه های سیاسی و اقتصادی برای کشور ایجاد می کند

 

حسین ویسمرادی در سخنرانی قبل از خطبه ای نماز جمعه این هفته روانسر افزود: مواد مخدر در بعد سیاسی روند توسعه و پیشرفت کشور را کند خواهد کرد و ناهنجاریهای اجتماعی را افزیش می دهد

وی تصریح کرد: از نظر اقتصادی بزرگترین ضربه را به کشور می زند و روزانه میلیون ها تومان از سرمایه کشور را به فنا می دهد که اگر این سرمایه ها را صرف کارهای عام المنفعه نماییم وضعیت ما بهتر خواهد شد

فرماندار روانسر ادامه داد: مواد مخدر به عنوان آفتی بزرگ جوانان و نوجوانان ما را هدف قرار داده و به دنبال انحراف این قشر از جامعه و هدردادن استعداد ها و توانمندی های جامعه است

ویسمرادی اظهار داشت: با توجه به شرایط جغرافیایی، کشور ما در معرض ترانزیت مواد مخدر قرار دارد و دشمنان نیز با افزیش تولید با عناوین مختلف و متعدد در تلاش هستند تا جوانان را منحرف کنند

وی بیان داشت: اگر چه در سنوات گذشته دولت ها ، نیروهای مسلح ، تشکل های مردمی و نهادهای متولی برای مبارزه با مواد مخدر و مقوله فرهنگ سازی تلاش کرده اند اما باید خانواده ها نیز در این مسیر مشارکت جدی داشته باشند.

فرماندار شهرشتان روانسر گفت: جنگ و فشار اقتصادی نتوانسته است ممکلت ما را تسلیم کند اما دشمن با هجمه فرهنگی و انحراف های اجتماعی تلاش دارد تا به اهداف شوم خود برسد

ویسمرادی افزود: مواد مخدر در کمین همه اقشار و لایه های مختلف اجتماعی نشسته و سن مصرف نیز کاهش پیدا کرده و باید اجازه ندهیم دشمن فرهنگ غنی و استعدادهای مملکت را به غارت ببرد .

وی با بیان اینکه باید با احترام و عزت و برخود مناسب با فرزندان هایمان رفتارکنیم افزود: طرد فرزندان از خانواده آسیب های اجتماعی و آسیب های سیاسی و ضد امنیتی را ایجاد خواهد کرداوقات شرعی
آب و هوا