نسخه آزمایشیشهرستان روانسر یکی از شهرستان های پیشتاز در مقوله اشتغال است


مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری کرمانشاه گفت:شهرستان روانسر یکی از شهرستان های پیشتاز در مقوله اشتغال است و اولین شهرستانی است که در استان تسهیلات توسعه اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری راپیگیری کرده است .

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری کرمانشاه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان روانسر گفت: شهرستان روانسر ظرفیت های خوبی در زمینه اشتغال دارد و خوشبختانه این شهرستان یکی از شهرستان های پیشتاز در مقوله اشتغال است و اولین شهرستانی است که در استان تسهیلات توسعه شتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری راپیگیری کرده است .

امیر خسروانی افزود: 172 میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از توسعه اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری از محل صندوق توسعه ملی برای کرمانشاه اختصاص یافته است.

وی اضافه کرد: این تسهیلات با بهره 6 درصد اعطا می شود و فرصت خوبی برای توسعه اشتغال پایدار در سطح استان است.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری کرمانشاه  با تا کید بر اینکه باید هرچه سریع‌تر برای جذب این تسهیلات برنامه‌ریزی کنیم تاکید کرد:  اولویت اعطای این تسهیلات برای طرح های صنایع دستی و طرح هایی است که نیاز آبی کمتری دارند.

خسروانی ادامه داد: از محل تفاهم نامه معاونت توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری با سه بانک عامل ، طی یک سال گذشته بیش از 57 میلیارد و 200 میلیون تومان تسهیلات برای ایجاد و راه اندازی طرح های اشتغالزایی در مناطق روستایی استان اختصاص یافته است.

فرماندار شهرستان روانسر نیز گفت : از محل اعتبارات توسعه اشتغال پایدار مناطق روستایی شش میلیارد تومان به شهرستان روانسر اختصاص یافته است که باید هر چه سریعتر جذب شود

حسین ویسمرادی افزود:در اجرای هر چه بهتر این طرح ، تامین اجتماعی باید از کارگران و کارفرمایان حمایت کند و ایجاد اشتغال پایدار مشروط به پوشش حمایتی این نهاد خواهد بود.

وی تصریح کرد: خوشبختانه بانک های عامل هم افزایی و همکاری خوبی با کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان دارند و این رویه باید همچنان ادامه داشته باشد و رسیدگی به طرح های اشتغالزیی را در اولویت کاری قرار دهند.

 

فرماندار روانسر اضافه کرد: : از ابتدای سالجاری تاکنون زمینه اشتغال 350 نفر در شهرستان روانسر فراهم شده که سازمان صنعت ، معدن تجارت ، میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و جهادکشاورزی بیشترین سهم را داشته اند.اوقات شرعی
آب و هوا