اخبار
صاحبان منازلی که واحدهای مسکونی آنها در زلزله اخیر دچار خسارت شده اند مدارک خود را تحویل مراجع ذیربط نمایند.

سخنگوی دولت از ارائه تسهیلات توسط دولت به زلزله زدگان استان کرمانشاه خبر داد

37 واحد تولیدی روانسر برای جذب کار آموزان نام نویسی کرده اند فرماندار شهرستان روانسر گفت: 37 واحد تولیدی و شرکت های بخش خصوصی این شهرستان  برای جذب و...


امام جمعه روانسر گفت: علم و دانش باید ارزش های والای انسانی را به تکامل و تعالی برساند و صلح جهانی و توسعه پایدار را فراهم کند
اوقات شرعی
آب و هوا