اخبار

فرماندار روانسر به مناسبت روز شهید با دو خانواده شاهد این شهرستان دیدار کرد

لسه ستاد راهبردی صندوق بیمه روستاییان و عشایر شهرستان روانسر برگزار شد


مراسم گرامیداشت هفته تربیت اسلامی و تجلیل از مربیان پرورشی شهرستان روانسر برگزار شد


جلسه برنامه ریزی هفته منابع طبیعی در شهرستان روانسر برگزار شداوقات شرعی
آب و هوا