نسخه آزمایشی
Menu

کمیسیون امنيت کارگری شوراي تامين استان

کمیسیون امنيت کارگری شوراي تامين استان

 

هشتمين  جلسه کمیسیون امنيت کارگری شوراي تامين استان در تاریخ 96/12/15  به رياست آقاي الهي تبار  معاونت  محترم سياسي امنيتي واجتماعي استانداري در محل سالن جلسات حوزه ي سياسي برگزار گرديد .

 

 

در اين جلسه مشكلات حوزه ي كارگري مورد بحث وبررسي قرار گرفت .