نسخه آزمایشی
Menuمعارفه معاون برنامه ریزی وهماهنگی امور عمر انی فرمانداري شهرستان صحنه

 

 

طی مراسمی که در مورخه  98/1/31 در فرمانداری شهرستان با حضور جناب آقای حاتمی معاونت محترم امور هماهنگی اقتصادی وتوسعه منابع وجناب آقای سلیمانی مدیر کل محترم سیاسی انتخابات وتقسیمات کشوری وفرماندار محترم  برگزار شد. آقای قباد رستمی    به عنوان معاون برنامه ریزی وهماهنگی امور عمرانی فرمانداری    معرفی گردید