نسخه آزمایشی
Menu

مراسم توديع و معارفه مديران كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري برگزار شد.

مديركل جديد دفتر امور اجتماعي استانداري معرفي شد

 

 

با حضور يوسف شاه حسيني معاون سياسي و امنيتي استانداري، مديركل جديد دفتر امور اجتماعي معرفي شد.

در اين مراسم عليرضا گودرزي به عنوان مديركل جديد دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري معرفي و از حسين باباجاني مديركل سابق اين دفتر تقديروتشكر  شد.

شايان ذكر است عليرضا گودرزي پيش از اين معاون مديركل دفتر سياسي و انتخابات استانداري  بود و حسين باباجاني مديركل سابق دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري نيز اخيراً به افتخار بازنشتگي نائل آمده است.