نسخه آزمایشی
Menu

تودیع ومعارفه معاون سیاسی امنیتی واجتماعی فرماندار ی شهرستان سنقر

تودیع ومعارفه معاون سیاسی امنیتی واجتماعی فرماندار ی شهرستان سنقر

برگزاري مراسم  تودیع ومعارفه كه در تاريخ 97/12/4 با حضور جناب آقاي  هدایت حاتمی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منابع وجناب آقای  بهرام سليماني مدیر کل محترم سیاسی ،انتخابات وتقسيمات كشوري در  شوراي اداري آن شهرستان  برگزار شد. در این جلسه آقای فرزاد الماسی به عنوان معاون سیاسی امنیتی واجتماعی معرفی وهمچنین آقای علی قربانی نیز به عنوان  معاون هماهنگی امور امور عمرانی معرفی واز زحمات آقای افشین رحیمی معاون  قبلی تقدیر به عمل آمد.