نسخه آزمایشی
Menuتودیع ومعارفه فرماندار شهرستان صحنه

 

 

رگزاري مراسم  تودیع ومعارفه كه در تاريخ 98/2/25 در محل فرمانداری صحنه  با حضور جناب آقاي الهی تبار معاون محترم سیاسی امنیتی واجتماعی وجناب آقای بهرام سليماني مدیر کل محترم سیاسی برگزار گردید در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات جناب آقای فرزادی پور فرماندار سابق این شهرستان جناب آقای علیرضا حیدری به عنوان سرپرست فرمانداری مذکور معرفی گردید. شایان ذکر است که آقای حیدری پیش از این سابقه تصدی بخشداریهای ماهیدشت وبخش مرکزی کرمانشاه وهمچنین مدیرکل پدافند غیر عامل استانداری را در کارنامه خود د اشته اند .