نسخه آزمایشی
Menu

تودیع ومعارفه فرماندار شهرستان روانسر

تودیع ومعارفه فرماندار شهرستان روانسر

 

تودیع ومعارفه  فرماندار محترم شهرستانروانسر 

طی مراسمی که در  مورخ  98/1/7 در فرمانداري روانسر  با حضور جناب آقاي  مهندس بازوند استاندار محترم وجناب آقای  بهرام سلیمانی مدیر کل محترم سیاسی انتخابات وتقسیمات کشوری  آقای سعدی مصطفی زاده  به عنوان سرپرست فرماندار معرفی  واز زحمات آقاي حسین ویسمرادی فرماندار  قبلي تجلیل بعمل آمد .