نسخه آزمایشی
Menu

توديع ومعارفه بخشدار مرکزی شهرستان ثلاث باباجاني

توديع ومعارفه بخشدار مرکزی شهرستان ثلاث باباجاني

 

جلسه توديع ومعارفه  با حضورآقاي بهرام سليماني  مدیر کل سیاسی ،انتخابات وتقسيمات كشوري ورئيس گروه تقسيمات كشوري وانتخابات آقاي علي فتحي وشوراي اداري آن شهرستان روز سه شنبه   مورخ  1397/3/22ساعت 9صبح آقاي اسماعيل قلقله اي به عنوان بخشدار مركزي شهرستان ثلاث باباجاني معرفي واز آقاي عليرضا رستمي بخشدار قبلي تجليل به عمل آمد اين توديع ومعارفه مراسم توديع ومعارفه آقای اسماعيل قلقله اي  به عنوان  بخشدارمرکزی   شهرستان ثلاث باباجاني  واز آقاي  عليرضا رستمي بخشدار قبلي تقدير وتشكر   به عمل آمد  .