نسخه آزمایشی
Menu

برگزاری اولین نشست فرمانداران در تاریخ 3 اردیبهشت 97

برگزاری اولین نشست فرمانداران

 

نشست فرمانداران استان در تاریخ 97/2/3 به ریاست جناب آقای مهندس هوشنگ بازوند استاندار محترم کرمانشاه برگزار گردید. در این نشست که به موضوع چالشهای فر اروی استان در سال 97 پرداخته شد، مسئله رسیدگی به وضعیت زلزله زدگان و لزوم تسریع در خدمات مربوط به اسکان دائم و بازسازی هرچه سریعتر مناطق زلزله زده در اولویت قرار گرفت. شایان ذکر معاونین محترم استاندار نیز در این نشست رویکردهای دولت در سال 97 در حوزه های  مختلف عمرانی، سیاسی و اجتماعی و همچنین اقتصادی بیان نمودند.