دیدار چهره به چهره ایده پور فرماندار شهرستان پاوه با مردم شهر مرزی نودشه


دیدار چهره به چهره فرماندار پاوه با مردم شهر مرزی نودشه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پاوه : فرماندارشهرستان پاوه با تعدادی از مردم شریف  شهرنودشه به صورت چهره به چهره دیدار و به بررسی مشکلات آنان پرداختند. 

 در این دیدار به درخواستهای مراجعان که مشکلات خود را در زمینه های گوناگون مطرح کرده بودند رسیدگی شد و پس از بررسی و کارشناسی جهت رسیدگی و اقدام لازم به مراجع ذیربط ارجاع گردید.

 
ایده پور فرماندار پاوه در خصوص ملاقات عمومی  ودیدار چهره به چهره بیان داشت: آشنایی با مسائل و مشکلات مردم می تواند مدیران را برای برنامه ریزی های بهتر در حوزه های مختلف یاری دهد تا از این فرصت خدمتگزاری به نحو احسن و در جهت خدمت به نظام و مردم استفاده شود. 


اوقات شرعی
آب و هوا