شماره های داخلی دفاتر فرمانداری

کارکنان فرمانداری پاوه و بخشداری های تابعه

نام واحد

شماره داخلی

مسئول واحد

 

فرماندار

119

ايده پور

 

معاون فرماندار

119

ميراني

 

 دفتر فرماندار

119

شيرزاد شاهمرادي

 

   

 

روابط عمومی  و بازرسی و پاسخگویی به شکایات                                

117

محمد هادي زامياد

 

کارشناس فناوری اطلاعات

118

-

 

حراست

124

جهانباني

 

کارشناس امنیتی انتظامی

131

ريوگار نصري

 

کارشناس سیاسی انتخابات

131

محمد رستم پور

 

اشتغال و امور اجتماعی

118

 حامد كاكائي

 

کارشناس امور اجتماعي وانتخابات ومسئول دبيرخانه

106

 كبير صديقي

 

كارشناس امور بانوان

106

 خانم فلاحي

 

کارشناس امور اجتماعی ، امور شهر و روستا و انتخابات

130

 خانم خدادادي

 

کارشناس ارزیابی عملکرد، 

131

ريوگار نصري

 

کارشناس مسئول اداري ومالي

132

پرويز مرادي 

 

 

 

 

 

 كارشناس  عمران و بودجه

129

اركان عليمرادي

 

کارشناس امور دهياري ها

129

خانم احمدي

 

   

 

 مشاورامور بانوان

118

خانم جراح زاده

 

مشاور جوان فرماندار

118

حمیرا احمدی

 

بخشداری مرکزی

22

سامان مرادي

 

   

 

 

امورمالی دهیاریها

116

مريوان رحماني

 

دبیرخانه فرمانداری

106

كبير صديقي

 

دبیرخانه و امور اجتماعی بخشداری مرکزی

116

كبير مرادي

 

 بخشدار نوسود

 46422217

 سعدي مصطفي زاده

 

انتظامات

128

 

 

بخشداری باينگان

 46472406

 اردلان حاتمي

 

کارشناس امور اجتماعی و شوراها بخشداری باينگان 

46472406

 فريدون رامين

 

کارشناس امور دهستانها و شوراها

46282737

 

 

فاکس فرمانداری

46123225

 

 

تلفن های مستقیم فرمانداری  

 3072 -46123071 

 

 

 

 

 

 

تلفن های مستقیم دفتر فرماندار 

3222 4612 

   


اوقات شرعی
آب و هوا