ادارات وسازمانهاي دولتي شهرستان پاوه

بانک اطلاعات شهرستان


آدرس وشماره تلفن ادارات شهرستان پاوه

ادارات دولتی :

 

ردیف

نام اداره

آدرس

شماره تلفن

شماره فاکس

آدرس اینترنتی

پست الکترونیکی

1

فرمانداری

میدا شهدا-روبروی کتابخانه عمومی وحدت

08346123071
08346123072

08346123225

http://portal-ks.ir
http://farmandaripave.blogspot.com

farmandari.paveh@gmail.com
paveh.farmandari@yahoo.com

2

فرهنگ و ارشاد اسلامی

خ امام محمد غزالي

08346125730

08346125702

http://ershad-paveh.blogfa.com

epaveh@yahoo.com

3

کار،تعاون و امور اجتماعی

خ 26 مرداد روبروي شيريني سراي پرديس

08346123147

08346123147

-

pavehh.2009@gmail.com

4

اداره امور مالیاتی شهرستان پاوه

خ امام محمد غزالي 

08346125080

08346125080

-

-

5

اداره صنعت،معدن وتجارت

خ امام محمد غزالی-روبروی اداره پست

08346125978

08346124163

-

-

6

تعاون روستایی

خ 26 مرداد - جنب ايران خودرو

08346125759
08346122458

08346122458

-

-

7

دامپزشکی

خ 26 مرداد-روبروي اداره كار

08346123238

08346123238

-

-

8

جهاد کشاورزی

خ 26 مرداد

08346122878

08346123237

-

Spavah@kermanshah.agri-jahad.ir

9

حفاظت محیط زیست

انتهای خ صلاح الدین ایوبی

08346122737

08346121141

-

-

10

اوقاف و امور خیریه

خ امام شافعی-روبروی مسجد جامع

08346123092
08346123122

08346123092

-

-

11

ثبت احوال

خ امام محمد غزالی-روبروی شهرداری پاوه

08346122746

08346125853

-

-

   

-

-

13

اداره ورزش وجوانان

ميدان شهدا

08346122853
08346121036

08346125473

-

-

14

شبکه بهداشت و درمان

خ انقلاب اسلامی - روبروي پمپ بنزين قادري

08346122871

08346121322

http://paveh.kums.ir

shabakehpaveh@gmail.com

15

بنیاد شهید و امور ایثارگران

ميدان شهدا

08346123000
08346125822

08346123001

-

-

16

راه و شهرسازي

خ امام محمد غزالی-

08346125705
08346125706

08346125707
08346125708

rahkermanshah@kermanshahroad.ir

kermanshah@mrt.ir

17

آموزش و پرورش

میدان مولوی-خ دره آسیابان

08346123498

08346122650

http://www.kermanshah.medu.ir/3520

3520@medu.ir

       

19

منابع طبیعی و آبخیزداری

خ 26 مرداد-جنب یادمان شهدای پاوه

08346123239

08346122973

-

-

20

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

خ امام خمینی-جنب گرمابه شهرداری

08346124930

08346124930

http://www.kermanshahmiras.ir
http://www.kermanshahchhto.ir

-

 

 

شرکتهای دولتی :

 

 ردیف

نام شرکت

 آدرس

شماره تلفن 

 شماره فاکس

آدرس اینترنتی

پست الکترونیکی

 1

 شرکت گاز

خ امام محمد غزالي - روبروي شهردار

08346133677
08346132999

08346133677 

http://www.nigc-ksh.ir 

-

 2

شرکت پست 

خ امام محمد غزالی-

08346123030 

08346123030 

- 

-

 3

شرکت آب و فاضلاب شهري 

خ امام محمد غزالی-روبروی شهرداری 

08346125914

 

08346123951 

- 

-

 4

امور آب اورامانات  

روانسر-بلوار معلم-خ مولوی 2 

08346522665 

08346522665 

- 

-

 

 

 -

 

6

توزیع برق

خ امام محمد غزالی - ابتداي بلوار دفاع مقدس

08346123421
08346123424

08346123425

-

-

 

بانکها :

 

ردیف 

 نام بانک

آدرس 

 شماره تلفن

شماره فاکس 

 آدرس اینترنتی

پست الکترونیکی

 1

 ملت

 خ 26 مرداد

08346123318
08346123504
 

 08346123318

 http://www.bankmellat.ir

-

 2

 کشاورزی

 خ انقلاب اسلامي

 08346125929

 08346125926

 http://www.agri-bank.com

-

 3

 سپه

 میدان مولوی

 
08346123440
08346122699

 08346123434

 -

-

 4

 مسکن

 خ انقلاب اسلامی

 08346124448

 08346122648

 -

-

5

صادرات

میدان مولوی

08346122712

08346122731

-

-

6

پست بانک

خ 26 مرداد-جنب بانک تجارت

08346126500

08346126500

-

-

7

بانک ملی

میدان مولوی-بانک ملی مرکزی

08346125735

08346125736

http://www.GmAil.com

Alidarstan@Gmail.com

8

بانک تجارت

میدان مولوی

08346126135

08346125955

http://tejaratbank.35msit.uspu

-

 

شرکتهای بیمه :

 ردیف

 نام بیمه

 آدرس

شماره تلفن 

شماره فاکس 

آدرس اینترنتی 

پست الکترونیکی

 1

 خدمات درمانی

 خ ارشاد-طبقه فوقانی اداره صنعت،معدن وتجارت

 08346126587
08346126362

 08346126362

 http://ks.msio.org.ir

info.ks@msio.org.ir

 2

 تامین اجتماعی

 خ امام محمد غزالی

08346126454 

 08346123226

 http://www2.sso.ir

ssoiksh3490@yahoo.com

 

 

سایر ارگانها :

 


سایر ارگانها

 ردیف

 نام ارگان

 آدرس

شماره تلفن 

شماره فاکس 

 آدرس اینترنتی

پست الکترونیکی

 1

 جمعیت هلال احمر

 میدان شهدا-مرکز اداری جمعیت هلال احمر

 08346123232

 08346122831

 -

-

 2

 کمیته امداد امام خمینی(ره)

 بلوار جانبازان

 08346127158
08346122466
08346121033
08346127155

 08346122460

 -

paveh@emdad.ir

3

سامان ثبت اسناد و املاک کشور

بلوار جانبازان-روبروي كميته امداد

08346125752

08346125982

-

-

4

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

خ آرامگاه-جنب بسیج شهید حاتمی

08346122582

08346122582

http://kanoonparvaresh.com

-

5

بنیاد مسکن

خ انقلاب اسلامي -روبروي مخابرات

08346122452
08346122845

08346122847

-

kE-paveg@yahoo.com

6

مجمع امور صنفی

خ صلاح الدین ایوبی

08346125710

08346130120

-

-

7

شورای اسلامی شهر پاوه

خ  ارشاد اسلامي -جنب شهرداري

08346125284

-

-

-

   

-

-

-

9

دانشگاه پیام نور

انتهای شهرک بسیجیان

08346121051
الی 1057

08346121052

-

payamnoor_paveh@yahoo.com

10

شهرداری

خ امام محمد غزالی

08346122632
08346122819

08346122817

http://www.pavehcity.ir

shahrdarypaveh@yahoo.com

 اوقات شرعی
آب و هوا