اطلاعیه ها


دستورالعمل مربوط به نحوه فعاليت هاي تبليغاتي انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري كه توسط دبير هيأت اجرايي مركزي ستاد انتخابات كشور با عنوان مصاديق مجاز وغير مجاز تبليغات انتخابات احصاء گرديده است صادرشد

اوقات شرعی
آب و هوا