ارتباط با ما

 

نام واحد

شماره داخلی

مسئول واحد

فرماندار

119

پرویز ایده پور

دفتر فرماندار

119

شیرزاد شاهمرادی

معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی

119

سیروس صادقی

معاون برنامه ریزی

119

هوشیارعبدالله زاده

معاون عمرانی

129

خانم احمدی

حراست

124

یونس جهانبانی

فناوری اطلاعات

118

شعیب عثمانی

امور اشتغال

118

حامد کاکائی

روابط عمومی و بازرسی 

117

-

 امورحقوقی

117

مظفربهشتی زاده

کارشناس عمران و بودجه

123

ارکان علیمرادی

امور اجتماعی

130

خانم خدادادی

امور مالی

132

پرویز مرادی

کارشناس امور سیاسی

131

محمد رستم پور

کارشناس امور فرهنگی

131

فریدون رامین

کارشناس امور بانوان

106

خانم فلاحی

بخشدار مرکزی

116

محمدریوگار نصری

کارشناس بخشداری مرکزی

116

کبیر صدیقی

کارشناس عمران و دهیاری ها

116

طالب حیدری

انتخابات بخشداری مرکزی

116

کبیر مرادی

امور مالی بخشداری مرکزی

116

مریوان رحمانی

دبیرخانه فرمانداری پاوه

106

خانم مقدم ، خانم فلاحی

تلفن های مستقیم فرمانداری

46123071-3072

ــــــــــــــــــ

تلفن مستقیم دفتر فرماندار

4612-3222

شیرزاد شاهمرادی

فاکس فرمانداری

4612-3225

ــــــــــــــــــ

بخشداری نوسود

4642-2213

یونس جهانبانی

بخشداری باینگان

4647-2406

محمدهادی زامیاداوقات شرعی
آب و هوا