نسخه آزمایشی

ترکیب هیئت رئیسه شورای شهرستان پاوه مشخص شد

در نشستي با حضور فرماندار ترکیب هیئت رئیسه شورای شهرستان پاوه مشخص شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان پاوه : فرماندارپاوه در اين نشست گفت در اجراي ماده 16 قانون انتخابات وماده 2 آئين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهرستان با حضور نمايندگان شوراي اسلامي شهرهاي پاوه ، نوسود،نودشه،باينگان وبانه وره  تركيب هيئت رئيسه شوراي اسلامي شهرستان پاوه مشخص شد .

ايده پور افزود در اين جلسه پس از بحث وبررسي اعضاء رأي گيري آغاز شد كه در نتيجه اين رأي گيري آقاي جزاء اميري به عنوان رئيس شوراي شهرستان انتخاب و آقاي سعدون مرادي به عنوان نايب رئيس و آقاي سيوان اميني به عنوان سخنگوي شوراي انتخاب شدند . 

وي افزود همچنين آقايان محمد رادبوي وبختيار عباسي  به عنوان منشي وعضو شوراي شهرستان انتخاب شدند. 

فرماندار پاوه افزود آقاي جهانبخش لطف الهي نيز به عنوان نماينده شوراي شهرستان در استان انتخاب گرديد .اوقات شرعی
آب و هوا