جلسه کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی شهرستان


جلسه کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی شهرستان با دستور کار بررسی آخرین وضعیت خودکشی در شهرستان

جلسه کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی شهرستان با دستور کار بررسی آخرین وضعیت خودکشی در شهرستان تشکیل و پس از ارائه آخرین آمار وضعیت خودکشی از سوی دستگاههای متولی، تصمیم گیری در مورد پیشگیری و ارائه آموزشهای لازم به منظور جلوگیری از افزایش آمار خودکشی تأکید کردند.آقای ایده پور با اشاره به وضعیت خودکشی در شهرستان اشاره و بیان کرد : بسیاری از خودکشی های ما در کشور و بالتبع در سطح شهرستان ناشی از استفاده نامناسب از فضای مجازی می باشد و ما باید در این رابطه فرهنگ سازی لازم انجام شود. وی در ادامه گغت: فضای مجازی باید تبلیغاتی قوی تر برای سامانه 123 (اورژانس اجتماعی ) انجام داده تا کسانی را که دارای اختلالات روانی می باشند شناسایی و درمان شوند. ایشان در پایان افزود: در زلزله آبان 96 در شهرستانهای ثلاث باباجانی و سرپل ذهاب اورژانس اجتماعی بسیار فعال بوده و باعث کاهش بسیاری از آسیبهای روانی ناشی از زلزله مذکور شد.

 

 

 

 اوقات شرعی
آب و هوا