نسخه آزمایشی
اخبار

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پاوه  : ایده پور افزود تمامی زیرساخت های شهرستان از جمله راه ، آب،برق وگاز   سالم و هیچ مشکلی بر ای این زیر ساختها...
فرماندارپاوه اعضای شورا وشهردار را به توجه به قانون توصیه ودعوت کرد
اوقات شرعی
آب و هوا