نسخه آزمایشی

در روز شنبه 27 مرداد ماه 98 صورت گرفت:

سفر یک روزه جاسمی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی و رنجبر فرماندار کرمانشاه به بخش کوزران به منظور بررسی مشکلات این بخشاوقات شرعی
آب و هوا