نسخه آزمایشیحضور دکتر رازانی استاندارکرمانشاه و احمدصفری نماینده مجلس شورای اسلامی در ستاد انتخابات شهرستان کرمانشاهاوقات شرعی
آب و هوا