راهنمای گردشگری

معرفی موزه ها و مراکز فرهنگی شهرستان کرمانشاه موزه مردم شناسی موزه مردم شناسی کرمانشاه در 28...


بازار کرمانشاه به عنوان یکی از اصلی ترین بخش های شهر محسوب می شود که ترکیبدلپذیری از فعالیت های...


این راسته یکی از راسته های هیجده گانه بازار بزرگ کرمانشاه محسوب می شود،بازار بزرگ که از دروازه...


این سراب بسیار زیبا در  در بیست  کیلو متری شمال غربی شهر کرمانشاه درابتدای منطقه سنجابی و در دامنه...

اوقات شرعی
آب و هوا