مهندس قبادی_ معاونت هماهنگی و امور عمرانی فرمانداری کرمانشاه سرپرست بخشداری

بخشدار مرکزی کرمانشاهاوقات شرعی
آب و هوا