نسخه آزمایشیششمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان کرمانشاه به ریاست خانی معاون سیاسی فرماندار برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری کرمانشاه،ششمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان کرمانشاه به ریاست خانی معاون سیاسی فرماندار کرمانشاه در سالن جلسات فرمانداری با سه دستور کار برگزار شد

 

 اوقات شرعی
آب و هوا