نسخه آزمایشیبا حضور رنجبر فرماندار کرمانشاه


نشست فرماندار کرمانشاه با نمایندگان صنف آهن فروشان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری کرمانشاه روز چهارشنبه 10 مرداد ماه 97 نشست رنجبر فرماندار کرمانشاه ،مدیر کل تعزیرات ،معاون بازرسی سازمان صنعت ‌ و معدن و رئیس اتاق اصناف با نمایندگان صنف فروش آهن آلات به منظور بررسی مسائل و مشکلات پیش آمده در صنف مذکور

 

 اوقات شرعی
آب و هوا