بازدید فرماندار کرمانشاه از مرکز توانبخشی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری کرمانشاه ظهر روز چهارشنبه 10 مرداد ماه بازدید رنجبر فرماندار کرمانشاه،حیدری بخشدار مرکزی و سرکار خانم شریفی رئیس بهزیستی شهرستان از مرکز درمان،توانبخشی ‌نگهداری بیماران روانی ((موسسه انتفاعی توان بهبود تابا)) صورت پذیرفت.

 

 اوقات شرعی
آب و هوا