گزارش تصویری
تصفیه خانه فاضلاب کنگاور با حضور وزیر نیرو افتتاح گردید

دکتر اردکانیان وزیر نیرو به منظور افتتاح تصفیه خانه فاضلاب کنگاور روز چهارشنبه در این شهرستان حضور می یابد
اوقات شرعی
آب و هوا