معرفی فرشید عزیزپور بعنوان رئیس تامین اجتماعی شعبه کنگاور

معرفی فرشید عزیزپور بعنوان رئیس تامین اجتماعی شعبه کنگاور


فرشید عزیزپور رئیس اداره تأمین اجتماعی شعبه کنگاور شد

با معرفی اسکندر کاکایی رئیس سابق تأمین اجتماعی کنگاور بعنوان رئیس شعبه شهرستان صحنه، فرشید عزیزپور با حضور قاسمی مدیرکل تأمین اجتماعی استاندار و در حضور دکتر خزائی سرپرست فرمانداری کنگور بعنوان رئیس جدید شعبه کنگاور معرفی شد

عزیزپور پیش از این مدیر روابط عمومی اداره کل تأمین اجتماعی بوده است.اوقات شرعی
آب و هوا