معرفی سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای کنگاور

معرفی سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای کنگاور


مهندس ناصر کارخانه به عنوان سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای کنگاور منصوب شد

با معرفی مهندس علی طاهر آبادی رئیس سابق اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای کنگاور به عنوان معاون راهداری اداره کل، مهندس ناصر کارخانه به عنوان جانشین ایشان سرپرست اداره مذکور گردید.اوقات شرعی
آب و هوا