نسخه آزمایشیفرماندار کنگاور به مشکلات خانواده های شاهد و ایثارگر رسیدگی کرد


مشكلات بيش از 80 خانواده شاهد و ایثارگر کنگاوری در ملاقات عمومي با فرماندار این شهرستان رسيدگي شداوقات شرعی
آب و هوا